Araçta Muhasebe

Sıcak satış uygulamaları, perakende, sigorta, ilaç gibi saha satışının yapıldığı sektörlerde uzun yıllardır kullanılıyor. Sıcak satış ile şirketler, sahada satış yapan çalışanlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda stok kontrolü, üretim planlaması, talep artış veya azalışlarına göre yeni fiyatlandırma ve promosyonlar yapabiliyorlar.

Gerçekten de sıcak satış uygulamalarının şirketlere çok büyük faydaları var. Ancak yukarıda ismini saydığımız, ilaç, gıda, perakende gibi saha satışının önemli olduğu sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, 2001 yılının Şubat ayındaki devalüasyondan, birçok sektördeki şirketle oranla daha çok etkilendiler. Neden? Çünkü bu sektörlerdeki şirketler, devalüasyonun ertesi günü ürün fiyatlarını güncelleyememekten kaynaklanan için ciddi kayıplara uğradılar. Öyle ki, sadece ilaç sektöründe 1-2 milyon dolar zarar eden şirketler oldu. Bu sektörlerdeki şirketler sıcak satış uygulamalarını kullanmalarına rağmen, sahadaki çalışanları ile anında iletişim kuramadıkları için fiyat değişimlerini saha elamanlarına, dolayısıyla da müşterilerine ulaştıramamışlardı.

Bunları neden anlattığımıza gelince… Türkiye'de ve dünyada son bir yıldır mobil teknolojilerin de gelişmesi ile birlikte saha satışı olan şirketler için, yukarıda anlattığımız gibi örneklerin yaşanmasını engelleyecek ve saha satışındaki verimliliği artırıcı yeni çözümler geliştiriliyor. Bu çözümlerin ortak ismi… Mobil sıcak satış…

Mobil Sıcak Satış Nedir?
Mobil sıcak satış, basit anlamıyla şirketlerin sahadaki elemanları ile el bilgisayarları aracılığıyla doğrudan iletişim kurması anlamına geliyor. Perakende, gıda, sigorta, ilaç gibi anlık bilgi akışını gerektiren ve saha satışı yapan sektörler için maliyetleri düşürücü ve verimliliği artırıcı bir çözüm olan sıcak satış uygulamaları ile şirketler, kıymetli evrak (fatura, irsaliye, tahsilat makbuzu gibi) kaybını önlüyor, hatasız belge düzenleyebiliyor, kamyon yükleme süresini yarı yarıya azaltıyor, satış elemanının satış kapasitesini iki kat artırabiliyorlar.

Yüzde 50 Tasarruf Şirketler, mobil satış çözümleri ile saha satış cirolarında yüzde 20–50 oranında artış sağlayabiliyorlar. Bunun yanı sıra dağıtımda günlük yüzde 56'ya ulaşan verim artışı, yüzde 150 artabilen ziyaret sayısı, daha hızlı ve doğru tahsilat, sağlıklı bir stok kontrolü de elde ediyorlar.

Mobil sıcak satış uygulamalarının yaygınlaşmasında en önemli neden de; Mobil teknolojilerin gelişmesi. Çok fazla teknik bir dil kullanmadan mobil teknolojilerdeki bu gelişmeyi anlatalım… GPRS (General Packet Radio Service) servislerinin kullanılmaya başlanması ile birlikte kurumsal uygulamalarda veri aktarımı, GSM altyapısı üzerinden yapılabilir hale geldi. Bunun mobil sıcak satış uygulamalarına yansıması ise; GPRS servisi kullanılarak online bilgi aktarımı sağlayan Online Saha Satış Otomasyonu (SFA-Sales Force Automation) yazılımlarının geliştirilmesi ile oldu.

Online Saha Satış Otomasyonu sayesinde, saha ile merkez arasındaki veri iletişimi tüm mobil terminaller üzerinden yapılabiliyor. İş gereksinimlerine bağlı olarak PDA, Handheld PC, dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi terminaller aracılığıyla, mevcut iletişim protokolleri üzerinden veri aktarımı sağlanabiliyor.