Depo Yönetimi

SAĞLADIĞI FAYDALAR
Üretim sonrası ve/veya siparişle gelen girdilerinin plana uygun yer, zaman ve tedarikçiden teslim alınmasını ve kontrolünü sağlar.
Sipariş kabulü ve/veya Ürün sevki sırasında olabilecek hataların önlenmesi Kabuledilen malların kontrolünü, barkodlanmasını, bilginin sisteme iletilmesi ve Planlanan Sevkiyat sürecine uygun depolanmasının ve kontrolünün sağlanması.
Sevkedilen ürünlerin depo giriş-çıkış hareketlerinin online kontrolünün sağlanması. Üretimde yapılmış , üretim safha, Mamül üstü, ambalaj üstü, siparişçi, tedatikçi, garanti, son kullanım vb. barkodlamalarının kontrolü, yapılmamış ise yepılabilirliği veya depo barkodlamalarının ayrıca yapılması ve kontrolünün yapılması.
Cari/Sevkiyat hareketlerini Yönetim ve yürütme organlarına anlık olarak aktarabilmek.
Yönetimin kıstas ve tercihleri doğrultusunda kullanılan ticari sisteme uygun oluşturulan sevkiyat sisteminin eksiksiz sağlanması.
Depo hareketlerinin, depolararası transferin denetimi, anlık kontrolün sağlanabilirliği. Ticari program aktarımları sırasında olabilecek hatalarının ortadan kalkması.
Malların, sevkiyat sıralamasına göre bekletme, ara depo veya sevk depolarına hatasız olarak sevkinin sağlanması. Depo Sayımlarının barkod okutulmak veya RF ID bilgi toplama sistemleri sayesinde hatasız yapılabilirliği.

ÖZET ÇALIŞMA SİSTEMİ

Siparişe Dayalı Sevkiyat :

Uygulama Online kullanım esasına uygun hazırlanmıştır.
Ticari Programdan girilmiş olan cari bazlı siparişler el terminalinde görülür.
Depo kullanıcısı bu ürünleri okutarak ürünlerin depo dan çıkarışını kontrollü biçimde sağlar; Sipariş harici ürün veya miktar okutulduğunda sistem uyarır ve daha önce yapılmış yetki ve tanımlar gereği ürünü kabul eder veya etmez.
Siparişe Dayalı Mal Kabul :
Uygulama Online kullanım esasına uygun hazırlanmıştır.
Ticari Programdan girilmiş olan cari bazlı siparişler el terminalinde görülür. Firmadan ürünler geldiğinde, depo kullanıcısı bu ürünleri okutarak ürünlerin depoya kabulünü kontrollü biçimde sağlar; Sipariş harici ürün veya miktar okutulduğunda sistem uyarır ve daha önce yapılmış yetki ve tanımlar gereği ürünü kabul eder veya etmez.
El terminalinde işlem bitip onay verildiğinde online olarak ticari Programda da mal alım irsaliyesi oluşur.
Depo ve Şubeler Arası Transfer Modülü :
Depo transferinde el terminalinde kullanıcının seçtiği çıkış deposundan kullanıcının seçtiği giriş deposuna ürün transferi oluşur. Kullanıcılara tanımlama ile depo bilgisi atanırsa çıkış deposunu seçmeden otomatik sistem den alınır. Çok şubeli yerlerde araç deposu uygulaması yapılabilir, depo transferi yapıldığın da sistem transferi ilgili deponun sanal deposuna gerçekleştirir, mal teslim alan şubede ki depocu da depo transferi ile ürünleri teslim aldığında sistem yine ilgili depodan teslimatı gerçekleştirir. Ara depo da ki artı eksi sonuçlar oluşursa şubeler arası transferlerde oluşan hatalar bir rapor ile anında sonuçlar. Depolarda stoklara lokasyon yer kodu belirtilebilir ve 1 den fazla depocu var ise her depocuya yetkili yer kodları verilirse depocular sadece kendi yetkilerine ait stokların transferini gerçekleştirebilir.
Yükleme Emri Modülü :
Siparişler pc tarafındaki programda sevkiyat ve satış sorumluları tarafından yükleme emrine dönüştürülür; bu oluşturulan yükleme emirleri sevkiyatçı el terminalinde gözükür.
Sevkiyatçı bu yükleme emri listesini barkod okutarak yükler. (Eksik veya fazla ürün seçmesi engellenir el terminali kullanıcısı uyarılır.)
İşlem bitince Pc ticari programdaki sipariş, ve diğer programlardaki yükleme emri kapanır. Ticari Programda sevk irsaliyesi online olarak oluşur.
Barkod Basım Modülü :
El terminalleri ile Bluetooth lu barkod yazıcılardan barkod basım işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle marketler de raf etiketi barkodu devamlı takip edilip basılması gerekiyor. Sorumlu kullanıcı el terminali ile ürünleri okutup bluetoothlu yazıcıdan isterse okuttuğu anda direk olarak baskı sağlar, isterse biriktirip yazıcının bulunduğu bölgeye gidince toplu barkod basımı sağlar.

DEPOLOJİ
üzerinde projeye uygun modüller üzerinden çalışmak mümkündür. Oluşturulacak olan evrakların hızlı ve pratik bir şekilde oluşturulmasını sağlamaktadır.


Projede uygun görülen modüller şunlardır :
• Depolar arası sevk fişi
• Giriş İrsaliyesi
• Çıkış İrsaliyesi
• Üretime Sevk Fişi
• Ürün Giriş Fişi
• Sayım
• Etiket
• Stok virman
• Şube sipariş

Depolar Arası Sevk Fişi
Saha içerisinde hammadde, yarı mamul veya ürünlerin farklı depolara arası hareketlerini sağlamak amacıyla kullanılacak olan modüldür.

Giriş-Çıkış İrsaliyeleri Giriş İrsaliyesi Tedarikçilerden gelen hammade vb. stokların kabullerinin yapılacağı modüldür. Siparişe bağlı olarak veya siparişten bağımsız olarak mal kabul işlemi yapılabilir. Aynı zamanada iade gelen ürünlerin iadesini de kabul etmek mümkündür. Çıkış İrsaliyesi Üretilen ürünlerin sevkiyatının yapılacağımodüldür. Siparişe bağlı olarak veya siparişten bağımsız olarak sevkiyat işlemi yapılabilir. Aynı zamanda iade edilecek stokların işlemini yapmak mümkündür.