Sevkiyat Yönetimi

PC ve Online El Terminali üzerinde çalışan iki farklı program kullanılmaktadır. Sevkiyatların istenilen şekilde, doğruve hızlı yapılmasını sağlar. PC üzerinde çalışan program; Sevkiyat Planlama, Sevkiyat Hazırlama, Sevkiyat İzleme olarak üç ana kısımdan oluşur. Sevkiyat Planlama; bekleyen siparişlerin bölge, müşteri, sevkiyat tarihi gibi belirli kriterlere göre listelenerek, sevk edilecek ürünlerin ve miktarlarının belirlenmesini sağlar. Sevkiyat Hazırlama, hangi araçlarla hangi planlanmış sevkiyatların sevk edileceğini belirler. Sevkiyat İzleme; sevkiyatların hangi aşamada (Beklemede, Yükleniyor, Tamamlanmış vb.) olduğunun takibini sağlar. Tamamlanmış sevkiyatların MİKRO programına irsaliye olarak kaydına ve irsaliye basımına olanak tanır. El Terminali üzerinde çalışan programla; Sevkiyat Hazırlamada belirlenmiş sevkiyatların araç ve yüklemesi seçilerek barkod vasıtasıyla kontrollu bir şekilde yükleme yapılması sağlanır.